Common Terns, 1973, Knob Creek Series
L/E 750 s/n - Size: 33" x 25"


Common Terns, 1973, Knob Creek SeriesL/E 750 s/n - Size: 33" x 25" -Shore Birds by John A. Ruthven
Common Terns, 1973, Knob Creek Series
L/E 750 s/n - Size: 33" x 25"
Common Terns, 1973
$250.00Site Relevance: John Ruthven, John A. Ruthven, Artist, Wildlife, Ohio, Audubon, Grouse,